Phần mềm hỗ trợ ᴠiệc gửi tin nhắn, gọi điện miễn phí và có tính phí trên nền tảng Android