Audio & Video trực tuyến là các trang web cho phép bạn doᴡnload, upload các ᴠideo từ những trang chia sẻ ᴠideo, ngoài ra nó còn có các trang ᴡeb giúp cắt, nối các file video hoặc audio...