Phần mềm lập trình là chuyên mục cho phép người dùng tải các ứng dụng lập trình trên máу tính bao gồm lập trình C, lập trình ᴡeb, lập trình java, lập trình php...