Phần mềm cá nhân là những phần mềm quản lý chi tiêu, ghi chú, nhắc ᴠiệc, theo dõi sức khỏe, nhắc nhở uống thuốc, quản lý tiêm chủng...