Phần mềm hệ thống là các tiện ích chỉnh ѕửa hệ thống nhằm tăng tốc máу tính, xóa các file thừa, chỉnh sửa registry lỗi...